Category Archives: Khóa Học Thành Lập Hợp Tác Xã Vận Tải

Khóa Học Thành Lập Hợp Tác Xã Vận Tải

Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Vận Tải Bằng Xe Ô Tô Giá Rẻ

Để được thực hiện hoạt động kinh doanh vận tải, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục xin giấy phép con tại Sở Giao thông vận tải sau khi có giấy phép kinh doanh hợp tác xã. Hợp tác Xã VT Bạn Hữu Đường Xa tư vấn thủ tục xin cấp Cấp Giấy Phép Kinh […]

Dịch Vụ Đăng Ký Thành Lập Hợp Tác Xã Nông Nghiệp và Vận Tải

Hiện nay, nhu cầu thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hiện nay ngày càng tăng, Hợp Tác Xã Vận Tải Bạn Hữu Đường Xa cung cấp dịch vụ thành lập hợp tác xã kinh doanh Chúng tôi cam kết đem đến dịch vụ Đăng Ký Thành Lập Hợp Tác Xã Nông […]

Khóa Học Đào Tạo Giám Đốc Điều Hành Hợp Tác Xã Vận Tải

Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, đến nay cả nước có hơn 20.000 Hợp tác xã và hơn 1000 Hợp Tác Xã Vận Tải  đang hoạt động với hơn 6,3 triệu thành viên và 2,5 triệu lao động thường xuyên. Số lượng lao động lớn nhưng đóng góp cho GDP […]