Tag Archives: Thiết bị camera giám sát chuẩn ND 10-2020 xe 9-45 chỗ và xe container đầu kéo

Thiết bị camera giám sát chuẩn ND 10-2020 xe 9-45 chỗ và xe container đầu kéo

Theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP, phải mua và lắp đặt camera đúng nghị định 10/2020, Hợp tác xã vận tải Bạn Hữu Đường Xa chia sẽ bảng giáThiết bị camera giám sát chuẩn ND 10-2020 xe 9-45 chỗ và xe container đầu kéo 1.Quy định lắp camera giám sát xe xe 9-45 chỗ và xe container […]